Informujemy, że w związku z ogłaszanym naborem wniosków o dofinansowanie dotyczące Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości ( konkurs horyzontalny, ZIT WrOF oraz ZIT AJ) schemat A i B, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne.  

Planowany termin to 2 sierpnia 2016 r.

Zachęcamy do śledzenia strony  internetowej:

 Instytucji Pośredniczącej DIP  http://www.dip.dolnyslask.pl/ – zakładka „Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach „, na której sukcesywnie pojawiać się będą informacje szczegółowe nt. spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym.