Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne w związku z ogłaszanym naborem wniosków o dofinansowanie dotyczące Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
( konkurs horyzontalny, OSI, ZIT WrOF oraz ZIT AJ). Planowany termin to 18 sierpnia 2016. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD: www.rpo.dolnyslask.pl – zakładka „Weź udział w konferencjach i szkoleniach”, na której sukcesywnie pojawiać się będą informacje szczegółowe nt. spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym.