Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie nr:

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, działania: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych; typ projektu określony dla działania 3.4 A a) Zakup i/lub modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
  • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 5 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

Prosimy o zgłaszanie udziału osób w spotkaniu do 3 lipca 2017 r. do godz. 13:00, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 50 osób (spotkanie jest organizowane również dla naboru w ramach działania ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej).