Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca organizuje spotkanie informacyjne dotyczące działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, związane z ogłoszeniami o konkursach nr:

Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10  Edukacja, dot. Poddziałań 10.4. dla konkursów hotyzontalnych + OSI (10.4.1), oraz ZIT WrOF (10.4.2), ZIT AJ (10.4.3), ZIT AW (10.4.4 schemat F,G).

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się  20 lipca 2016 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

Proszę zgłaszać udział osób w spotkaniu do dnia 18.07.2016 r. do godz. 08:30, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 100 osób.

Szczegółowe informacje pod linkiem