Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca organizuje spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
Ogłoszone konkursy (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-141/16, RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16, RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16) mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, dot. poddziałań: 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – nabór OSI oraz 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego; 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej – Schemat 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się  12 lipca 2016 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program, formularz zgłoszeniowy oraz inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora, RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-dotyczace-dzialania-6-3-rewitalizacja-zdegradowanych-obszarow/.