Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniami o konkursach nr:

10.02.02-IZ.00-02-221/17 dla ZIT WrOF,
10.02.03-IZ.00-02-222/17 dla ZIT AJ,
10.02.04-IZ.00-02-223/17 dla ZIT AW.
Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja dla Poddziałań 10.2.2 – ZIT WrOF, 10.2.3 – ZIT AJ, 10.2.4 – ZIT AW Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów 10.2 [A, B, C, D, E, F, G, H].
O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne JST;
organizacje pozarządowe;
organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 9 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
UWAGA: Zmiana organizacji spotkania !!!!
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podczas spotkania omówione zostaną podstawowe zasady naboru wniosków, a także postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące w/w naboru zgłoszone za pomocą formularza.
Prosimy o zgłaszanie pytań przez formularz (link poniżej), co ułatwi nam lepsze przygotowanie odpowiedzi.
Prosimy o zgłaszanie udziału osób w spotkaniu do dnia 02.02.2017 r. do godz. 13: 00, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 50 osób.
Po zamknięciu rekrutacji osoby zgłoszone otrzymają informację e-mailową o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.
Uwaga: Instytucja Zarządzająca RPO WD informuje, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby zarejestrowane. W związku z tym osoby niezarejestrowane mogą nie zostać wpuszczone na spotkanie, ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pełnego obłożenia sali.
Kontakt w sprawie organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów: Dział Programowania Funduszy Europejskich tel. 71/776 98 28, 71/776 95 64, 71/776 96 05. Ponadto informujemy, że został utworzony adres mailowy spotkaniarpo@dolnyslask.pl na który można zgłaszać problemy dotyczące zagadnień technicznych dotyczących organizacji spotkania.
Informacji dot. konkursów udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pod numerem telefonu: 71/ 776 95 01, 71/ 776 96 51, 71/ 776 98 41, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pife@dolnyslask.pl,
Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj

Pliki do pobrania (1)