Informujemy o opublikowaniu Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za rok 2016