Informujemy, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w wersji 12)  został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 26.08.2016 r. Uchwałą nr 2628/V/16.
 
Dokument dostępny jest na stronie