SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW
„Kwalifikowalność wydatków”
Wrocław 07 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo!!!
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej zaprasza na:

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW
„Kwalifikowalność wydatków”
Wrocław 07 czerwca 2019 r.

Szkolenie zostanie zorganizowane w Hotelu Europejskim, ul. Piłsudskiego 88, 50-017 Wrocław.

Szkolenie będzie trwało w godzinach: 09:00 – 16:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza w formie załącznika na adres: Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl wiadomość e-mail należy zatytułować „Kwalifikowalność wydatków” terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie informacja o treści: ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na szkolenie z zakresu kwalifikowalność wydatków”.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uwaga!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach szkolenia można zgłosić 2 osoby.

Istnieje możliwość zgłaszania w szkoleniu kolejnych osób, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w szkoleniu.
Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku /głosu /wypowiedzi przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Zachęcamy do uczestnictwa.

Pliki do pobrania (1)