Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na:

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW
„Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów
z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)”

Wrocław 12,13 grudnia 2018 r.

Szkolenia zostaną zorganizowane w Hotelu Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27A,  50-077 Wrocław:

–        12 grudnia 2018 r.

–        13 grudnia 2018 r.


w godzinach: 09:00 – 15:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem terminu i przesłanie wypełnionego formularza w formie załącznika na adres: Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl w terminie do dnia 11 grudnia 2018 r.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie informacja o treści: ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na szkolenie „Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)””.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie po jednej osobie reprezentującej beneficjenta.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w szkoleniu drugiej osoby, która zostanie zakwalifikowana na szkolenie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w szkoleniu.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Pliki do pobrania (2)