Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na cykl 6 szkoleń:

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓWWypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)

Szkolenia zostaną zorganizowane w:
1.        Ibis Wrocław Centrum Hotel, plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław w terminie 8 grudnia 2017 r.

  1.        HOTEL EUROPEUM, ul. Kazimierza Wielkiego 27A, 50-077 Wrocław w następujących terminach do wyboru:

–        11 grudnia 2017 r.

–        12 grudnia 2017 r.

–        13 grudnia 2017 r.

–        14 grudnia 2017 r.

–        15 grudnia 2017 r.
w godzinach: 09:00 – 15:00.

Program szkolenia:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem terminu i przesłanie wypełnionego formularza w formie załącznika na adres: Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy:

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie informacja o treści: ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na szkolenie „Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)””.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie po jednej osobie reprezentującej beneficjenta.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w sszkoleniu drugiej osoby, która zostanie zakwalifikowana na szkolenie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w szkoleniu.

Zachęcamy do uczestnictwa