Szanowni Państwo,

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

 

Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2021 r. od 9.00 do 15.00.

Zostaną omówione między innymi:

  • Nowa ustawa PZP
  • Tryby udzielania zamówień
  • SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
  • Środki ochrony prawnej

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem:

formularza zgłoszeniowego

Link do wydarzenia otrzymają Państwo bezpośrednio przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

Osoby, które wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia oraz „pakiet Beneficjenta” (do odbioru osobistego w budynku UMWD po wcześniejszej informacji telefonicznej).

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

anna.kwiecinska@dolnyslask.pl 71 776 97 62

wioletta.liberacka@dolnyslask.pl 71 770 44 37