Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zaprasza na organizowane szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy z Prawa Zamówień Publicznych beneficjentów planujących realizację projektów w ramach ZIT WrOF .
 
Szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych 
 ,,Kwalifikowalność wydatków i realizacja zamówień publicznych w 
 perspektywie finansowej 2014-2020, poprawność przeprowadzenia procedur na 
 podstawie wytycznych (wyłączonych z rygorów ustawy PZP)”

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)  zaprasza na organizowane szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy z Prawa Zamówień Publicznych beneficjentów planujących realizację projektów w ramach ZIT WrOF .

 
Szkolenie dwudniowe zostanie zorganizowane w dniach  04 i 09 grudnia 2015r., w Hotelu  Quality System Hotel, przy al. M. Kromera  16 we Wrocławiu, w godzinach 9:00 – 16:00. Rejestracja uczestników od godz. 8:30.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (na dole strony) i przesłanie go jako załącznika na adres: simona.tarnowska@um.wroc.pl w terminie do dnia 01 grudnia 2015r.
 
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści  ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na szkolenie pn.: ,,Kwalifikowalność wydatków i realizacja zamówień publicznych w perspektywie finansowej 2014-2020, poprawność przeprowadzenia procedur na podstawie wytycznych (wyłączonych z rygorów 
 
Przy rekrutacji  na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
 
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Simoną Tarnowską pod numerem telefonu 71-777-81-21.
 
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.
 
Zachęcamy do licznego uczestnictwa.