Gmina Wrocław

Tytuł projektu: „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”

Całkowita wartość: ponad 4,58 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: ponad 3,54 mln zł

Okres realizacji projektu: 29.05.2018 r. – 31.10.2019 r.

zdjecie przedstawia zagospodarowanie terenu oficyny przy ul. Prądzyńskiego remontowi poddane zostały plenerowe schody, które będą pełnić funkcję widowni i tarasu.

Zarząd Inwestycji Miejskich zakończył realizację projektu na Przedmieściu Oławskim. W podwórkach przy ul. Prądzyńskiego 39A i Traugutta 81  powstały miejsce dedykowane mieszkańcom Przedmieścia Oławskiego i inicjatywom działającym na rzecz osiedla.

Cel projektu: Pobudzenie aktywności oraz stworzenie warunków do rozwoju inicjatyw społecznych na Przedmieściu Oławskim.

W ramach zagospodarowania terenu oficyny przy ul. Prądzyńskiego remontowi poddane zostały plenerowe schody, które będą pełnić funkcję widowni i tarasu. Pozwolą zamienić wewnętrzny dziedziniec w kino letnie oraz miejsce innych plenerowych aktywności. Atrakcyjnym elementem będzie także zielony dach, widoczny z okien sąsiednich kamienic.

Po remoncie historycznej oficyny  i jej przebudowie na podwórku przy ulicy Traugutta 81 znajdzie się miejsce zarówno na wydarzenia takie jak spotkania i prelekcje, jak i na cykliczne zajęcia dla zainteresowanych (np. szkolenia, treningi sportowe, kursy itd.).

Projekt pn. „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 i obejmuje lokalizacje przy ul. Traugutta 81 i Prądzyńskiego 39A. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”

zdjęcie przedstawia budynek oficyny po remoncie  na podwórku przy ulicy Traugutta 81