Kończy się powoli perspektywa finansowa Unii Europejskiej przygotowana na lata 2014-2020. W jej ramach po raz pierwszy funkcjonuje narzędzie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jego głównym celem jest efektywniejsze wspieranie dużych miast i ich obszarów funkcjonalnych. O tym, czy okazało się ono skuteczne, a także o tym co zrobić, żeby w kolejnych latach ZIT-y działały jeszcze sprawniej rozmawiali we Wrocławiu przedstawiciele ZIT z Wrocławia, Opola i czeskiego Ołomuńca.

Nieprzypadkowo miejscem spotkania był budynek Urzędu Miejskiego przy ul Hubskiej. Jego modernizacja to jeden z prawie czterystu projektów dofinansowanych za pośrednictwem ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– ZITy mają to do siebie, że łączy je wspólny cel, ale drogi dochodzenia do tego celu każde miasto ma prawo w dużej mierze zaplanować samodzielnie – podkreśla Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia – Dlatego tak niezmiernie ważne są wspólne dyskusje, wymiana doświadczeń i szukanie optymalnych rozwiązań pozwalających na  jak najlepsze wykorzystanie możliwości narzędzia, jaki są ZIT-y.

Czeski system wspierania największych metropolii w kraju ze środków unijnych dość znacznie różni się od tego, który znany jest choćby z Wrocławia czy Opola. Zwracał na to uwagę m.in. Matouš Pelikán , zastępca Prezydenta Miasta Ołomuniec. Różnice dotyczą głównie sposobu dystrybuowania środków do ostatecznych beneficjentów oraz źródła ich pochodzenia. O ile w Polsce ZIT-y finansowane są głównie ze środków z Regionalnych Programów Operacyjnych, o tyle system czeski jest bardziej scentralizowany, a inwestycje terytorialne finansowane są z budżetu centralnego.

Przyszłość ZIT-ów jest obecnie przedmiotem dyskusji zarówno w Brukseli, jak i na szczeblu krajowym. O tym, że są one skutecznym narzędziem wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych świadczą statystyki. W samym tylko Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym od początku obecnej perspektywy wsparcie finansowe uzyskało 349 różnorakich projektów.

wizyta studyjna