Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu naboru dla Poddziałania 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs ZIT WrOF Schemat 1.2.C.bUsługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” DO 9 STYCZNIA 2017 ROKU 

 Zmiana terminu wynika z ustanowienia tzw. przerwy technologicznej dla systemu SNOW w terminie od 31.12.2016 od godz. 16:00 do 02.01.2017 do godz. 16:00. Przerwa technologiczna oznacza wyłączenie dostępu do sytemu SNOW dla Wnioskodawców.

 W związku z powyższym zmianie uległa następująca dokumentacja konkursowa (zmiana dotyczy tylko terminu zakończenia naboru), tj. regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie. Aktualne dokumenty znajdują się w zakładce o naborze.

Proszę dodać dokumenty pod naborem, a aktualnie znajdującym się na stronie załącznikom zmienić nazwę poprzez dodanie słowa – NIEAKTUALNE  https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-01-02-02-ip-01-02-18016-dla-poddzialania-1-2-2-innowacyjne-przedsiebiorstwa-zit-wrof/

proszę od razu zmienić datę obowiązywania konkursu z 04.01. na 09.01.2017.