Konkurs 3.3.2 C

Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – ZIT WrOF

RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18

12.11.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie wykorzystania wolnych środków pozostałych do rozdysponowania w ramach Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF.

W ramach Poddziałania 3.3.2 z puli wolnych środków przeznaczono kwotę 10 523 096,80 PLN (tj. 2 468 530,06 EUR) na dofinansowanie pozostałych dwóch projektów ocenionych pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów.

Reasumując, dofinansowanie otrzymują wszystkie trzy projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru (liście projektów ocenionych pozytywnie). Data zatwierdzenia zaktualizowanej listy: 13 listopada 2019 r.

Wyniki oceny formalnej konkursu 3.3 C znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze