Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekty do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.2 E w ramach naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-367/19

 

 Lista projektów znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.