Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekty do dofinansowania w ramach konkursu  Schemat 1.2 A

„Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18

Listaprojektów,które spełniły kryteria wyboru konkursu 1.2 A znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze ZIT WrOF (327/18)

Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):