14 listopada 2018 r. wzory obowiązków informacyjnych zostały zaktualizowane o dodatkowe informacje wynikające z art. 13 i 14 RODO.
Dokumenty znajdują się również w zakładce Zobacz wzory dokumentów