W dniu 22.10.2018 r. wzory obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO zostały zaktualizowane o informacje dotyczące przekazywania danych do państwa trzeciego oraz o informacje dot. przetwarzania w sposób zautomatyzowany.
Dokumenty znajdują się również w zakładce Zobacz wzory dokumentów