Szanowni Państwo,

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną konkursu 3.3 C nabór nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18

 3.3 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Wyniki oceny formalnej konkursu 3.3 C znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze