Informujemy o opublikowaniu zaktualizowanej listy po procedurze odwoławczej dla naboru nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-084/16.
Lista znajduje się również w zakładce o naborze.

Pliki do pobrania (1)