Informujemy o opublikowaniu zaktualizowanej listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i są rekomendowane do dofinansowania.
Lista dostępna również tutaj.