Informujemy o opublikowaniu zaktualizowanej listy projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz listy projektów ocenionych w zakresie naboru nr RPDS. 01.02.02-IP.01-02-180/16 .
Listy są dostepne również w zakładce o naborze