Informujemy o opublikowaniu zaktualizowanej listy projektów rekomendowanych do dofinansowania w związku z zakończeniem procedury odwoławczej dla naboru nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-068/16.

Lista dostępna również pod naborem