Informujemy o zaktualizowaniu listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16
Lista dostępna również w zakładce o naborze