4 czerwca  2018 r. uchwałą nr 5460/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2018.
Zaktualizowane załączniki znajdują się poniżej.
Dokumenty znajdują się również w zakładce O programie, Zapoznaj się z prawem i dokumentami.