Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursu dla naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 w ramach poddziałania 2.1.2. E-usługi publiczne – ZIT WrOF.

Zmiana Regulaminu konkursów polega na zwiększeniu alokacji w naborze dla ZIT WrOF.

Alokacja przeznaczona na konkurs w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 w Poddziałaniu 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF wynosi 7 615 854EUR czyli 34 168 529 PLN (zgodnie z obowiązującym w czerwcu 2021 r. kursem, tj. 1 EUR – 4,4865 PLN), w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

Lista zmian znajduje się również w zakładce o naborze.