17 stycznia 2017 r. Uchwałą nr 3288/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2017.

Szczegółowe informacje oraz poprzednie wersje dostępne tutaj