Informujemy, że dnia 21 marca 2017 r. uchwałą nr 3528/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnych Programów Operacyjnych  Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017.

Szczegółowe informacje w załącznikach oraz tutaj