Informujemy, że Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (wersja 88) został przyjęty 28 lutego 2023 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 6563/VI/23.