23 sierpnia 2017 r. opublikowane zostały zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Dokument dostępny jest na portalu Funduszy Europejskich oraz Ministerstwa Rozwoju jak również na stronie ZIT WrOF (proszę zrobić odnośnik https://zitwrof.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-prawem-dokumentami-2/wytyczne/)