Informujemy, iż dnia  12 lipca 2019 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 980/VI/19 z dnia 10.07.2019 r.

Aktualna wersja RPO WD 2014-2020, obowiązująca od 10.07.2019 r., znajduje się TUTAJ.