zmiany w dokumentacji konkursowej w zakresie wydłużenia terminu zakończenia naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18

Zmiany w Regulaminie i Ogłoszeniu konkursu w zakresie:

a)        Terminu zakończenia naboru:

z: do godz. 15.00 dnia 29.03.2019 r.
na: do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

b)        Orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu

z: wrzesień 2019 r.
na: październik 2019 r.