Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy Państwu ostatnie zmiany w zakresie przepisów UE dotyczące niektórych Wytycznych:
1) Zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy
2) Zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji projektów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
3) Zmiany w polityce spójności