Informujemy o opublikowaniu zaktualizowanych list projektów, które:
1. spełniły kryteria oceny merytorycznej,
2. nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej,
3. spełniły kryteria wyboru.

Zaktualizowane listy znajdują się w załącznikach oraz w zakładce o naborze