Wyniki oceny merytorycznej konkursu 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Wyniki oceny merytorycznej konkursu 1.2 A znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze ZIT WrOF (327/18):