Informujemy o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Gminę Wrocław  pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczących Wydatków kwalifikowalnych do 29.11.2017.
Szczegółowe informacje wraz ze zaktualizowanym formularzem zgłoszeniowym znajdują się pod bezpośrednim linkiem:

Pliki do pobrania (1)