Wiadomości

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2020 roku – 22 lipca 2020 r.

22 lipca 2020 r. uchwałą nr 2410/VI/20  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w trybie obiegowym zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020. HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW NA 2020 – zatw. 22 LIPCA 2020 Uchwała nr 2410_VI_20 z dnia 22 lipca wraz […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największa liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana listy z dnia 13 lipca 2020 r. w ramach naboru nr RPDS. 04.05.02-IZ.00-02-354/19

13 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2323/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 1532/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Lista projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20

Dnia 10 lipca 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20). Ocenie merytorycznej, […]

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2020 roku – 6 lipca 2020 r.

6 lipca 2020 r. uchwałą nr 2285/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020. HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW NA 2020 r. – zatw. 6 LIPCA 2020 r. Uchwała nr 2285_VI_20 z dnia 9 lipca wraz z […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 29 czerwiec 2020 r.

29 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 2251/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). SZOOP RPO WD 2014-2020 v 56 zatw 29 czerwca 2020 Uchwała 2251_VI_20 z dn 29 czerwca 2020 wraz z uzasadnieniem Wykaz zmian SzOOP v 56 – zatw 29 czerwca […]

Lista projektów skierowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 ZIT WrOF

23 czerwca 2020 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF  (Nr […]

Zatwierdzenie uchwały KM RPO w trybie obiegowym

10 czerwca zakończył się tryb obiegowy, w ramach którego zostały zatwierdzone kryteria do Schematu 1.5.D ”Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw. w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Nabór odbędzie się w trybie nadzwyczajnym, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia […]

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2020 roku – 9 czerwca 2020 r.

9 czerwca 2020 r. uchwałą nr 2174/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020. Archiwalne wersje harmonogramu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”. HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW NA 2020 – przyjęty dnia 9 […]

Lista projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF

8 czerwca 2020 r. zakończył się  etap oceny merytorycznej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 […]

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF

8 czerwca 2020 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru […]

Lista projektów skierowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF

8 czerwca 2020 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru […]

Częściowe zawieszenie wytycznych EFS w obszarze edukacji, przeciwdziałających COVID-19

13 maja 2020 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września 2019 r.   Częściowe zawieszenie wytycznych stosuje się do projektów, które zakładają działania na rzecz walki z epidemią COVID-19, […]

Informacja o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(4)]. Informacje zostały zamieszczone na Portalu Funduszy Europejskich.   Termin obowiązywania: zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 r., natomiast […]

Zapraszamy do składania wstępnych propozycji projektów na przyszłą perspektywę za pomocą narzędzia SNOW

Zapraszamy do składania wstępnych propozycji projektów na przyszłą perspektywę za pomocą narzędzia SNOW. Przedstawienie tych propozycji służy wyłącznie oszacowaniu i analizie potrzeb w danych dziedzinach na kolejna perspektywę finansową UE i nie jest związane w jakikolwiek sposób z zapewnieniem finansowania poszczególnych propozycji. Analiza zapotrzebowania dotyczy na chwile obecną wyłącznie wyszczególnionych poniżej obszarów. Szczegółowe informacje, w […]

Uwaga! Zmiana zasad udzielania zaliczek w projektach współfinansowanych z EFRR

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanymi przez nią skutkami gospodarczymi, Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014 – 2020, mając na uwadze jak najszersze wsparcie obecnych i przyszłych Beneficjentów RPO WD 2014-2020 podczas realizacji projektów, wprowadziła zmianę do zasad udzielania zaliczek dla projektów współfinansowanych z EFRR i rozliczanych przez Instytucję Zarządzającą RPO […]

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 ZIT WrOF

W dniu 4 maja 2020 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – […]

1 2 3 4 5 6 44

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close