Informujemy o opublikowaniu zaktualizowanej Listy projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (lista projeków ocenionych pozytywnie)    oraz                Lista projektów, które nie  spełniły kryteriów oceny merytorycznej (lista projeków ocenionych negatywnie). Listy znajdują się również w zakładce o naborze.