Informujemy, iż w związku z zakończonymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów:

RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16
RPDS.10.02.02-IZ.00-02-054/16
RPDS.09.01.02-IP.02-02-009/15
RPDS.09.01.02-IP.02-02-068/16

zamieszczono informację na temat listy złożonych wniosków w ramach poszczególnych konkursów.

Listy zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajdują się w zakładce z ogłoszeniem o naborze:

RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16
RPDS.10.02.02-IZ.00-02-054/16
RPDS.09.01.02-IP.02-02-009/15
RPDS.09.01.02-IP.02-02-068/16