Zaproszenie do składania wniosków w konkursie o Nagrodę Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie (2021).

Nagroda Cesarza Maksymiliana przyznawana jest co dwa lata, otrzymać ją mogą projekty oraz inicjatywy, które przyczyniają się do budowania zrozumienia i integracji europejskiej, pokojowego współistnienia oraz spójności w Europie. Celem konkursu jest wyróżnienie wyjątkowych projektów przygotowanych przez osoby, instytucje lub organizacje, dzięki którym na poziomie regionalnym i/lub lokalnym wzrasta poczucie wspólnoty europejskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń […]

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa

Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 18 stycznia 2021 r. podczas konferencji prasowej Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Tadeusza Kościńskiego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej otworzy proces konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Powyższe wydarzenie planowane jest poprzez transmisję internetową. Studio główne będzie mieścić się w siedzibie MFiPR w Warszawie. […]

Szkolenie: Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Szanowni Państwo, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.   Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2021 […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 29 grudzień 2020 r.

Dnia 29 grudnia 2020 r. Uchwałą nr 3232/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). SZOOP RPO WD 2014-2020 v 62 dn. 29 grudnia 2020 Uchwała 3232_VI_20 z dn 29 grudnia 2020 Wykaz zmian SzOOP v 62- 29 grudzień 2020 Załącznik SZOOP nr […]

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na grudzień 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na grudzień 2020 r.   Uchwała w spr. wolnych środków dla procedury odwoławczej UZASADNIENIE dla procedury odwoławczej Załącznik do uchwały w spr wolnych środków dla procedury odwoławczej.xlsx

INFORMATORY

Szanowni Państwo, przedstawiamy dwa opracowania dokumentów: „ZITEK – Bez przeszkód po wrocławskiej metropolii”, który ma na celu ułatwić dostęp do informacji wspierających poruszanie się po Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym osób ze szczególnymi potrzebami. #RAZEMMOŻEMYWIĘCEJ pokazujący rozwój Gmin WrOF od 2014 r. poprzez projekty, które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców obszaru metropolitalnego w […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 23 listopad 2020 r.

Dnia 23 listopada 2020 r. Uchwałą nr 3046/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). SZOOP RPO WD 2014-2020 v 61 – ZWD listopad 2020 Uchwała 3046_VI_20 z dn 23 listopada 2020 Wykaz zmian SzOOP v 61 – ZWD listopad 2020 Załącznik SZOOP […]

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na listopad 2020 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnym zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na listopad 2020 r.

Przesunięcie terminu zakończenia składania wniosków w konkursie Nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 w ramach Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF z 4 grudnia br. na 11 stycznia 2021 r.

Uwaga! Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014 – 2020 informuje, że przesunięty został termin zakończenia składania wniosków w konkursie  w ramach Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF z 4 grudnia br. na 11 stycznia 2021 r. Zmiana podyktowana jest wywołanym przez stan pandemii i sygnalizowanym przez wnioskodawców wydłużeniem procedur administracyjnych, związanych z przygotowywaniem dokumentacji projektowej.

Posłuchaj audycji o projekcie zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu

Zapraszamy do odsłuchania audycji o programie zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu. https://www.radiorodzina.pl/wp-content/uploads/2020/09/05_Nadbrzeza-Olawy.mp3 Projekt pn.: „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”  Cel projektu: Stworzenie obszaru aktywności i […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 26 października 2020 r.

Dnia 26 października 2020 r. Uchwałą nr 2867/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).   SZOOP RPO WD 2014-2020 v 60 – zatw. 26 października 2020 Uchwała 2867_VI_20 z dn 26 października 2020 Wykaz zmian SzOOP v 60 – z dn 26 […]

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na październik 2020 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnym zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na październik 2020 r.

Lista projektów które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19 – zmiana listy 12.10.2020 r.

12 października 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2780/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 1532/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

W dniu 12 października 2020 r. uchwałą nr 2771/VI/20  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

1 2 3 4 14

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close