Kilkanaście nowych żłobków we Wrocławiu i okolicy – znamy rozstrzygnięcia

Miło nam poinformować, że na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego powstaną nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. W związku z tym przedstawiciele Gminy Wrocław uczestniczyli a w uroczystym zakończeniu konkursu w ramach Działania 8.4.2, którego organizatorami był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Gmina Wrocław. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu […]

Konkurs dla dolnośląskich mediów „Poszerzamy perspektywę”

Informujemy o konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zapraszamy dolnośląskich dziennikarzy i fotoreporterów do wzięcia udziału w konkursie „Poszerzamy perspektywę”,  A jest o co powalczyć – pula nagród wynosi 30 000 zł.Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 października 2017 r., a mogą nimi być wywiady, newsy, audycje telewizyjne i radiowe, materiały internetowe, teksty i programy […]

Zmiana siedziby ZIT WrOF

Informujemy o zmianie siedziby Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aktualne dane teleadresowe: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ul. Komuny Paryskiej 39-41 50-451 Wrocław (dawne Biuro Wrocław ESK oraz IMPART) tel. +48 696 033 407 (wewn. 10) e-mail: zit@um.wroc.pl

Zmiana SZOOP – 5 maja 2017 r.

5 maja 2017 r. uchwałą nr 3716/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD). Zmiany dotyczą aktualizacji kart części I, II, III oraz IV SzOOP, a także następujących załączników: Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020 Załącznik […]

Informacje o naborze 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w ramach PO IŚ

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, Infrastruktura i Środowisko. Termin składania wniosków od 30.06.2016r do 31.10.2016r. Termin rozstrzygnięcia MARZEC 2017 R. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są : – spółdzielnie mieszkaniowe ( kod 140 […]

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna

W Zarządzeniu Nr 117/2015 w załączniku wprowadzono następujące zmiany: w tabeli dot. dziedziny Zatrudnienie poz. 62 otrzymała brzmienie: Przygodzki Krystian kprzygodzki@o2.pl; poz. 94 otrzymała brzmienie: Zielińska – Szczepkowska Joanna joanna.zielinska@uwm.edu.pl; z-asia@wp.pl; w tabeli dot. dziedziny Integracja społeczna poz. 55 otrzymała brzmienie: Przygodzki Krystian kprzygodzki@o2.pl.

Koszty pośrednie w projektach realizowanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu (IP oraz IZ)

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020, informuje, że wszystkie trzy Gminy, będące liderami ZIT (tj. Gmina Wrocław, Gmina Jelenia Góra, Gmina Wałbrzych) pełnią funkcję Instytucji Pośredniczących w ramach RPO WD. Tym samym, w projektach realizowanych przez te gminy oraz ich jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinna zostać zastosowana połowa stawki ryczałtowej kosztów pośrednich, o której mowa w punkcie […]

Nowy termin naborów dla promotorów projektów w zakresie PPP

Ministerstwo Rozwoju jest odpowiedzialne za koordynację działań rządowych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z kluczowych zadań w tym obszarze jest pomoc instytucjom publicznym w przygotowaniu wdrażania projektów PPP. Prowadzone w tym zakresie działania dotyczą m. in. upowszechniania i promowania partnerstwa publiczno – prywatnego  oraz wsparcia wybranych projektów. Szczegółowa informacja na temat PPP udostępniona jest na […]

Nowy termin naborów dla promotorów projektów w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ministerstwo Rozwoju jest odpowiedzialne za koordynację działań rządowych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z kluczowych zadań w tym obszarze jest pomoc instytucjom publicznym w przygotowaniu wdrażania projektów PPP. Prowadzone w tym zakresie działania dotyczą m. in. upowszechniania i promowania partnerstwa publiczno – prywatnego  oraz wsparcia wybranych projektów. Szczegółowa informacja na temat PPP udostępniona jest na […]

Koszty pośrednie w projektach realizowanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu (IP oraz IZ)

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020, informuje, że wszystkie trzy Gminy, będące liderami ZIT (tj. Gmina Wrocław, Gmina Jelenia Góra, Gmina Wałbrzych) pełnią funkcję Instytucji Pośredniczących w ramach RPO WD. Tym samym, w projektach realizowanych przez te gminy oraz ich jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinna zostać zastosowana połowa stawki ryczałtowej kosztów pośrednich, o której mowa w […]

Uruchomiono Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich

7 grudnia została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl. Baza to narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i powinna […]

Nabór na kandydatów na ekspertów

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania[1] współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach: Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych – […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020

Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach: zatrudnienie, integracja społeczna. Pełna treść ogłoszenia oraz […]

1 2 3

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close