Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT w ramach naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18-ZIT WrOF – 04.04.2019 r.

Dnia 04 kwietnia 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej 4 Bezpieczeństwo, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18). W ocenie merytorycznej, […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursach: 10.04.01-IZ.00-02-346/19, 10.04.02-IZ.00-02-347/19, 10.04.04-IZ.00-02-349/19. Ww. konkursy ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy: Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny, Poddziałanie […]

Zmiana dokumentacji konkursowej – metodologia audytu uproszczonego.

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa dokumentacja konkursowa dla naboru nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18 Zmiana w Załączniku nr 7 „Metodologia uproszczonego audytu energetycznego” do Regulaminu konkursu poprzez dodanie w pkt. 4 w rozdziale 2 po treści „Audyt uproszczony powinien zapewnić weryfikację istniejącego źródła/źródeł ciepła oraz ilości spalanego paliwa, której dokonuje się na podstawie przedstawionych faktur dokumentujących średnie wartości z 3 lat lub na podstawie deklaracji […]

Zmiany w konkursie nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF

zmiany w dokumentacji konkursowej w zakresie wydłużenia terminu zakończenia naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 Zmiany w Regulaminie i Ogłoszeniu konkursu w zakresie: a)        Terminu zakończenia naboru: z: do godz. 15.00 dnia 29.03.2019 r. na: do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r. b)        Orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z: wrzesień 2019 r. na: październik 2019 r. Link do ogłodszenia o konkursie […]

Nowe wzory dokumentów OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 19.03.2019

W dniu 26.03.2019 r. wzory obowiązków informacyjnych zostały zaktualizowane o adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych, skorygowano również zapisy dot. automatycznego podejmowania decyzji. Wzory dokumentów: Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (dla danych osobowych szczególnej kategorii) Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (dla „zwykłych” danych osobowych) Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 25 marca 2019

25 marca 2019 r. Uchwałą nr 547/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  SZOOP RPO 2014-2020 v41 – zatw. 25 marca 2019 Wykaz zmian SzOOP v41 – zatw. 25-03-2019 Uchwała 547 VI 19 wraz z uzasadnieniem z dn. 25 marca 2019 Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji […]

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektów w ramach RPO WD 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WD przypomina, że beneficjenci RPO WD 2014-2020 przetwarzają dane osobowe na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WD zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. […]

Nowe konkursy dla szkolnictwa zawodowego!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do udziału w konkursach dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, planowanych do ogłoszenia 1 kwietnia 2019 r. w ramach działania 10.4. W konkursów można ubiegać się o dofinansowanie m.in. na: staże i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy, tworzenie klas patronackich, dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i […]

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach naboru dla Poddziałania 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF

Dnia 20 marca 2019 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18). Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej  ZIT w ramach naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18-ZIT WrOF znajduje się ponadto w […]

Rozpoczyna się nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich, realizujesz lub zrealizowałeś ciekawy projekt, zgłoś się już dziś i dołącz do akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019 (DOFE). W dniach 10 – 12 maja 2019 r. otwórz swoją siedzibę dla odwiedzających, aby zaprezentować swoje projekty i opowiedzieć o swojej przygodzie z Funduszami Europejskimi. Zaoferuj zniżkowe lub darmowe wejścia do swojej placówki, aby […]

Spotkania informacyjne

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 z dnia 26 lutego 2019r. informujemy, że ZIT WrOF mają przewidziane 3 spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców:  1) Spotkanie dot. Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny oraz ZIT WrOF i ZIT AW przewidziane na 9 maja 2019 r.;     […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT WrOF – 19.03.2019 r.

19 marca 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 512/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, […]

Ruszył konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Ruszył konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich”, w którym mogą wziąć udział władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW. Celem konkursu jest zidentyfikowanie najciekawszych wydarzeń, których zakres jest bezpośrednio powiązany z tematyką Funduszy Europejskich i włączyć się w […]

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana w wyniku zwiększenia alokacji ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18)

w związku z podjęciem przez  Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 uchwały nr 406/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 254/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Wolne środki w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – luty 2019

18 lutego 2019 r. uchwałą nr 372/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na luty 2019 r. Dane zostały przygotowane wg stanu na ostatni dzień roboczy  stycznia 2018 r. Zastosowano kurs […]

1 2 3 4 37

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close