Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów. Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru 3.3.2 e – efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs ZIT WrOF – 325/18

W załączeniu lista rozstrzygająca konkurs 3.3.2 e 325/18 ZIT WrOF. W konkursie złożono 1 wniosek i uzyskał on pozytywną ocenę. Lista zatwierdzona: 2019-10-17 Wyniki oceny formalnej konkursu 3.3 e  znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze.

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19

W dniu 26 września 2019 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosku. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Nr […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana listy z 26.09.2016 r. w ramach naboru nr RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15

24 września 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1245/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 2748/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 […]

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej nabór nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF

30.04.2019r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF. W załączniku lisa projektów , które spełniły kryteria oceny merytorycznej nabór nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF. Lista projektów znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszonym naborem

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

27 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął Uchwałę Nr 1138/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej […]

1 2 3 4 5 6

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close