Nabory wniosków

Harmonogram naborów na 2019 r. zatwierdzony przez ZWD dnia 8 października 2019 r.

W dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1300/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019. Dołączone do wiadomości dokumenty w najbliższym czasie ukażą się na stronie RPO.

Zaktualizowana Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej konkursu nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18

W załączeniu zaktualizowana „Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej”. Aktualizacja wynika z faktu uwzględnienia przez DIP wniosku Gminy Siechnice o ponowną weryfikację jej wniosku o dofinansowanie. Z protokołu z oceny formalnej (aneks nr 1): „Wniosek nr RPDS.03.03.02-02-0002/19, złożony przez Gminę Siechnice, został pierwotnie pozostawiony bez rozpatrzenia, co w konsekwencji oznacza ocenę negatywną wniosku. Powodem […]

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej nabór nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF

30.04.2019r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF. W załączniku lisa projektów , które spełniły kryteria oceny merytorycznej nabór nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF. Lista projektów znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszonym naborem

Lista projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18

11 września 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18). Szczegóły zawarto w poniższej liście.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19

19 lipca 2019 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 w ramach Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF. Pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 6 projektów, których wartość całkowita wynosi 7 964 858,96 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 6 769 307,93 zł. Projekty te zostały przekazane do oceny […]

Zmiana w Regulaminie konkursów dla Działania 10.1

20.08.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 , RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 w ramach Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zmiana Regulaminu konkursów polega na zwiększeniu alokacji w naborze dla ZIT WrOF tj.: Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 wynosi: 1 384 747 EUR tj. 5 942 226,33 […]

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

W dniu 6 sierpnia 2019 r. uchwałą nr 1087/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

2 lipca 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 dla Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF. Do etapu negocjacji, który rozpoczął się 3 lipca 2019 r, zostały zakwalifikowane 32 projekty. Ich wartość całkowita wynosi  33 987 142,40 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to […]

Sprostowanie omyłki technicznej na Liście projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 zamieszczonej dnia 24 kwietnia 2019 r.

W związku z omyłką techniczną, w wyniku której na Liście projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, zamieszczonej dnia 24 kwietnia 2019 r., pominięto liczbę porządkową nr 9 z projektem RPDS.10.01.02-02-0004/19, IOK zamieszcza pełną listę projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18. Sprostowana Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w […]

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczący naborów w ramach schematu 4.5.C

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020, w związku z pytaniami zgłaszanymi przez Wnioskodawców do ogłoszonych konkursów w schemacie 4.5.C. Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składa […]

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19

31 maja 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 dla Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. W ramach konkursu złożono  7 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 8 450 032,71 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 7 181 705,60 zł. 5 czerwca 2019 roku rozpoczął […]

Zmiana w Regulaminie konkursów dla Działania 10.4

W dniu 13.05.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-346/19, RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19, RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 , RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zmiana Regulaminu konkursów polega na doprecyzowaniu zapisów dotyczących maksymalnego okresu realizacji projektów w Rozdziale 29 Kwalifikowalność wydatków na stronie 63. Dotychczasowy zapis: […]

1 2 3 4 5 25

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close